Nulltoleranse for trakassering – hva betyr det?

Arbeidsgivere er lovpålagt å forebygge trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Mange bedrifter har også i retningslinjene sine at "Her er det nulltoleranse for seksuell trakassering." Allikevel er det faktisk ikke så mange som har konkrete regler og rutiner for å forebygge nettopp seksuell trakassering. For hva betyr det egentlig? 

Om gråsoner og ukultur

Vi må snakke mer om gråsoner og ukultur i forhold til MeToo-tematikken.