Om gråsoner og ukultur

Vi må snakke mer om gråsoner og ukultur i forhold til MeToo-tematikken.