Er det ikke lov å klemme lenger nå?

Kjenner du på klemme-knipa på kontoret? Her er Carolines tips og tanker.

Om gråsoner og ukultur

Vi må snakke mer om gråsoner og ukultur i forhold til MeToo-tematikken.